хайван

 • 51асраучылык — МАЛ (ХАЙВАН) АСРАУЧЫЛЫК – Авыл хуҗалыгында эшчәнлекнең бер төре …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 52асыл — I. 1. Әйберне (яки күренешне) шул әйбер итеп таныткан төп сыйфат, аның үзенчәлеге, җисеме. с. Төп сүзнең асыл мәгънәсе 2. Нәр. б. нигезе. II. АСЫЛ – 1. с. Кыйммәтле, затлы 2. с. Яхшы, менә дигән (кеше тур.). Яхшы токым, токымлы (хайван тур.). күч …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 53аталык — I. 1. Ата булу 2. Токым өчен калдырылган, ир җенесеннән булган кош корт яки хайван 3. Чәчәкләрдә серкә күзәнәге. II. АТАЛЫК – бор. 1. Хан, би, дворян һ. б. ларның ир баласын тәрбияләүче яки, гомумән, берәр кардәш танышының ир баласын махсус… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 54атлас — I. 1. Уң ягы шома, ялтыравыклы булган ефәк материя төре 2. Ефәк җепнең бер төре. II. А ТЛАС – Бер темага караган географик карталар (яки үсемлек, хайван сүрәтләре һ. б. ш.) төпләмәсе …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 55аю — 1. Куе йонлы, авыр гәүдәле имезүче ерткыч хайван 2. күч. Зур гәүдәле, таза кеше тур.. АЮ БАЛАНЫ – БОХАР МИЛӘШЕ – Кыргый балан, мәрҗән куагы да диләр; рус. Бузина. АЮ БАЛЫГЫ – иск. Тюлень. АЮ БИЕТҮЧЕ – Кулга ияләштерелгән аю белән кәмит күрсәтеп… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 56әйләнчек — 1. сөйл. Карусель 2. Хайваннарда, бигрәк тә сарык һәм кәҗәләрдә баш миенә тасма суалчан керүдән була торган авыру (үләр алдыннан хайван гел әйләнмә хәрәкәтләр ясап тора) 3. с. Әйләнеч әйләнчек юлдан йөрү 4. Дүңгәләк. ӘЙЛӘНЧЕК КОҢГЫЗ – Су өстендә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 57әни — 1. Үзеннән туган балаларга карата ана булган хатын аның әнисе 2. Анага мөрәҗәгать иткәндә яки аның турында сөйләгәндә әйтелә. Күп урында каенанага карата да әйтелә. 3. Үзенең балаларына карата ана мөнәсәбәтендәге хайван …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 58әрлән — Өндә яши торган кимерүче хайван (кыр һәм бакча культураларына зыян сала, кайбер матур токымнарын йорт җәнлеге итеп тә асрыйлар). ӘРЛӘН ТУФРАГЫ – Астан казылып чыккан туфрак, ярмалы туфрак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 59әшәке — с. 1. Начар, ямьсез әшәке кием. Ямьсез, шыксыз (йөз, кыяфәт тур.). Сасы, бик начар әллә ниткән әшәке ис бар 2. Явыз, түбән; нәфрәт уята торган; усал, бик начар холыклы (кеше һәм хайван тур.) әшәке җанлы куркак бәндә 3. Начар, тупас, сүгенүле… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 60бака — 1. Арткы озын аяклары йөзәргә һәм сикерергә җайлашкан койрыксыз җир су хайваны 2. Кабырчык эчендә яшәүче хайван (моллюск) тур. кабырчык бакасы 3. Ялкынсынулы, шешенкеле авыруларның гомуми атамасы күкрәк бакасы, тамак бакасы, теш бакасы 4. Капкада …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге